sghbkr

l-ħaddiem irid mhux biss ikollu s-sengħa u l-ħila, iżda jrid juża materjal mill-aqwa u l-għodda t-tajba biex jaħdem... għodda ta' żmienna b`entużjażmu!

Talb għal qdusija tas-saċerdoti

Is-Sibt 12 ta’ Lulju – Imiss li ssir il-laqgħa ta’ talb ta’ kull xahar għall-qdusija   tas-saċerdoti. Din id-darba se ssir fil-Knisja Parrokkjali ta’ Marija Reġina,   il-Marsa. Tibda fid-9.00pm bil-quddiesa u tibqa’ sejra bl-adorazzjoni   sal-11.00pm...

ħarġa

Se tiġi organizzata ħarġa bid-dgħajsa għall-Gżejjer ta’ San Pawl, nhar l-Erbgħa 9 ta’ Lulju. Il-programm jinkludi wkoll quddiesa. Biljetti mingħand il-helpers tas-soltu....

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar

Il-Ġimgħa Jaħbat l-ewwel Ġimgħa tax-xahar, u għalhekk infakkru li fil-Knisja Parrokkjali ssir siegħa ta’ adorazzjoni u tifħir lil Alla, animata mis-Superjur Joe Fenech, bejn id-9.00 u l-10.00am. Ikun hawn ukoll is-servizz tal-qrar....