sghbkr

l-ħaddiem irid mhux biss ikollu s-sengħa u l-ħila, iżda jrid juża materjal mill-aqwa u l-għodda t-tajba biex jaħdem... għodda ta' żmienna b`entużjażmu!

Duluri

Niċċelebraw it-tifkira ta’ Ommna Marija Addolorata (id-Duluri). Fil-Knisja Parrokkjali jkun hawn quddiesa oħra fil-11.00am. Fil-għaxija l-quddiesa tal-4.30pm issir normali, waqt li jkun hemm quddiesa fil-5.00pm fis-Santwarju ta’ Sta Tereża. Għall-ħabta tas-6.00pm jibda l-pellegrinaġġ bl-istatwa tad-Duluri minn quddiem is-Santwarju ta’ Santa Tereża fi Triq il-Wied. Il-Pellegrinaġġ jgħaddi minn dawn it-toroq: Il-Wied,...

Festa ta’ Maħfra

F’Malta se terġa’ tiġi ċċelebrata Festa ta’ Maħfra fejn se jkun hemm diversi saċerdoti disposti għall-qrar sa tard bil-lejl. Dawn il-knejjes se jkunu miftuħa għall-qrar bejn it-8.00pm u nofsillejl: is-Santwarju tal-Ħniena Divina, in-Naxxar; il-Knisja ta’ Ġieżu, il-Belt; il-Knisja Parrokkjali ta’ M’Xlokk. Fil-Millenium Chapel, f’Paceville, se jkun hemm is-servizz tal-qrar bejn...

San Ġużepp, Patrun tal-Parroċċa

Jaħbat id-19 ta’ Marzu. Niċċelebraw il-festa liturġika ta’ San Ġużepp, Patrun tal-Parroċċa tagħna. Opportunità oħra ta’ formazzjoni spiritwali f’dan ir-Randan għal kulħadd: Nofs ta’ nhar ta’ riflessjoni fis-Seminarju f’Tal-Virtù, bejn it-8.30am u n-12.30pm, li se jitmexxa minn Mons Charles Cordina. Min jixtieq aktar dettalji jista’ jkellem lill-Kappillan jew lil xi...