sghbkr

l-ħaddiem irid mhux biss ikollu s-sengħa u l-ħila, iżda jrid juża materjal mill-aqwa u l-għodda t-tajba biex jaħdem... għodda ta' żmienna b`entużjażmu!

żjarat anżjani

Wara waqfa għaż-żmien tas-sajf, nhar il-Ġimgħa u kull tieni Ġimgħa tax-xahar se jerġa’ jkollna l-opportunità li nżuru lir-residenti ta’ San Vinċenz de Paul. Se jkun hawn trasport apposta li jitlaq minn Triq Gori Mancini fid-9.15am. Min jixtieq jingħaqad magħna, ikellem lill-Kappillan, biex nibbukjaw it-trasport....

Palygroup

Il-Parroċċa se terġa’ toffri s-servizz ta’ Playgroup għal tfal minn sena u nofs sa tliet snin, li jkunu akkumpanjati minn persuna adulta.   L-ewwel laqgħa se tkun il-Ħamis 2 t’Ottubru.  ...

Sinodu tal-Isqfijiet u l-Familji tagħna

  http://thechurchinmalta.org/mt/posts/45182/talb-ghas-sinodu-tal-isqfijiet—stqarrija-tal-konferenza-episkopali-maltija   Konvinti mill-bżonn li nżommu ruħna ffurmati fil-ħajja nisranija, l-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali fi ħdan il-Knisja, se joffri diversi korsijiet għal sezzjonijiet differenti ta’ nies. Kulmin jinteressah, fuq in-notice boards hemm lista sħiħa tal-korsijiet offruti li se jibdew din is-sena.   B’rabta mas-Sinodu tal-Isqfijiet li se jsir f’Ruma...