ABBATINI

Il-grupp tal-abbatini tal-parroċċa huwa magħmul minn tfal u żgħażagħ li bis-sehem tagħhom isebbħu l-liturġija u jgħinu fil-parteċipazzjoni tal-komunità fil-quddiesa. Il-grupp jinkludi kemm subien u kemm bniet tal-età ta’ wara l-ewwel tqarbina. Barra l-parteċipazzjoni fil-liturġija, l-abbatini jkollhom formazzjoni apposta għalihom ta’ kull ġimgħa nhar ta’ Sibt fit-3.30pm. Dawn il-laqgħat isiru kemm fiċ-ċentru parrokkjali, kif ukoll fil-knisja skont il-bżonn. L-għan ta’ dawn il-laqgħat hu mhux biss li jikber l-għarfien u l-apprezzament tal-liturġija fil-membri, imma wkoll li l-abbatini, speċjalment dawk akbar fl-età, jikbru f’mexxejja responsabbli li jikkontribwixxu fil-komunità. Għaldaqstant, il-grupp ta’ abbatini kbar hu maqsum f’ħames gruppi iżgħar responsabbli mir-rikreazzjoni, fundraising, ospitalità, liturġija, u outreach. Apparti minn dawn il-laqgħat formattivi, isiru wkoll diversi attivitajiet soċjali immirati għat-tfal kif ukoll attivitajiet oħra li jinvolvu lill-ġenituri. Kull min jixtieq jingħaqad mal-grupp jista’ jibda billi jattendi xi waħda mil-laqgħat tas-Sibt.

Membri fil-Kumitat tal-Abbatini:

 

Luke Vella

Maurizio Gauci

Mario Cachia

Janice Cachia

Manfred Dedonno

Claire Cilia Attard

Tanya Dimech

Fr Charlon Muscat

Email: sgh.abbatini@gmail.com

INDIRIZZ

+35621483245

 

71, Triq Bwieraq
Birkirkara, BKR 1212

 

parrocca.birkirkara.sg@maltadiocese.org

ĦINIJIET
TAL-QUDDIES

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 6:30am; 7:45am; 5pm (minn Ottubru sa Ġunju) ;

6:30pm (minn Lulju sa Settembru)
 

Is-Sibt: 6:30am; 7:45am; 5:00pm;

6:30pm
 

Il-Ħadd: 6:30am; 9:00am; 11:00am;

6:30pm 

© Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem 2017