top of page
337404529_1385313335580521_5465226458253085233_n (4).jpg

ABBATINI

Il-grupp tal-abbatini tal-parroċċa huwa magħmul minn tfal u żgħażagħ li bis-sehem tagħhom isebbħu l-liturġija u jgħinu fil-parteċipazzjoni tal-komunità fil-quddiesa. Il-grupp jinkludi kemm subien u kemm bniet tal-età ta’ wara l-ewwel tqarbina. Barra l-parteċipazzjoni fil-liturġija, l-abbatini jkollhom formazzjoni apposta għalihom ta’ kull ġimgħa nhar ta’ Sibt fit-15:30pm. Dawn il-laqgħat isiru kemm fiċ-ċentru parrokkjali, kif ukoll fil-knisja skont il-bżonn.

 

L-għan ta’ dawn il-laqgħat hu mhux biss li jikber l-għarfien u l-apprezzament tal-liturġija fil-membri, imma wkoll li l-abbatini, speċjalment dawk akbar fl-età, jikbru f’mexxejja responsabbli li jikkontribwixxu fil-komunità. Għaldaqstant, il-grupp ta’ abbatini kbar hu maqsum f’ħames gruppi iżgħar responsabbli mir-rikreazzjoni, fundraising, ospitalità, liturġija, u outreach. Apparti minn dawn il-laqgħat formattivi, isiru wkoll diversi attivitajiet soċjali immirati għat-tfal kif ukoll attivitajiet oħra li jinvolvu lill-ġenituri. Kull min jixtieq jingħaqad mal-grupp jista’ jibda billi jattendi xi waħda mil-laqgħat tas-Sibt.

Membri fil-Kumitat tal-Abbatini:

 

Luke Vella

Bernard Grima

Debbie Xuereb 

Fiona Dimech

Fr Charlon Muscat

Email: sgh.abbatini@gmail.com

bottom of page