GRUPP TIĠDID KARIŻMATIKU

L-għan tat-Tiġdid Kariżmatiku hu tiġdid personali permezz ta’

għarfien ta’ Ġesù Kristu bħala Sid assolut tal-ħajja.

 

Il-Grupp Tiġdid Kariżmatiku jiltaqa' fil-Parroċċa nhar ta’ Erbgħa mis-6:00 p.m. sas-7:00 p.m.

Għal aktar tagħrif ikkuntattja lil Rita Camilleri (79284740).

INDIRIZZ

+35621483245

 

71, Triq Bwieraq
Birkirkara, BKR 1212

 

parrocca.birkirkara.sg@maltadiocese.org

ĦINIJIET
TAL-QUDDIES

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 6:30am; 7:45am; 5pm (minn Ottubru sa Ġunju) ;

6:30pm (minn Lulju sa Settembru)
 

Is-Sibt: 6:30am; 7:45am; 5:00pm;

6:30pm
 

Il-Ħadd: 6:30am; 9:00am; 11:00am;

6:30pm 

© Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem 2017