top of page

KUMMISSJONI IMPLIMENTAZZJONI SINODU

Il-Kummissjoni Implimentazzjoni Sinodu (KIS) ħarġet mid-Dokument tas-Sinodu dwar il-Viżjoni ta’ Knisja Komunjoni. Il-KIS huwa grupp żgħir ta’ nies (minn tlieta sa erbgħa) li jiffaċilita l-implimentazzjoni tas-Sinodu fil-parroċċa.

Din taħdem id f’id mal-kappillan u l-Kunsill Pastorali Parrokkjali biex twassal tagħrif dwar it-tmien Dokumenti li ħarġu mis-Sinodu li huma:

 • Viżjoni ta’ Knisja Komunjoni

 • Kultura-Soċjetà-Knisja

 • Lajċi Nsara

 • Xandir tal-Kelma

 • Liturġija u Sagramenti

 • Djakonija u Ġustizzja

 • Żwieġ u Familja

 • Adolexxenti u Żgħażagħ

 

Għanijiet tal-Kummissjoni:

 • tanima l-komunità parrokkjali biex tkun iffurmata fil-valuri tas-Sinodu li huma: evanġelizzazjoni, komunjoni,  formazzjoni, djalogu, qadi u solidarjetà;

 • taħdem u tikkoordina t-tħejjija tal-Pjan Pastorali;

 • b’koordinament mad-diversi Kummissjonijiet u Gruppi fil-Parroċċa, tagħmel evalwazzjoni kontinwa dwar kif miexi l-Pjan Pastorali Parrokkjali;

 • tikkoordina it-tħejjija għall-Assemblea Parrokkjali

 

Membri fil-Kummissjoni:

 

Fr Charlon Muscat

Ninette Borg Grech  – anbog@maltanet.net / 79442115

Joseph J. Camilleri

Maria Theresa Portelli

George Saliba

bottom of page