top of page

STATWA TITULARI

Fis-27 ta’ Ġunju 1971 saret għall-ewwel darba l-festa titulari ta’ San Ġużepp Ħaddiem bi statwa miġjuba mill-parroċċa ta' San Ġwann. Fit-tieni festa li saret, jiġifieri nhar is-6 ta' Ġunju 1972, iżżanżnet il-vara tal-injam ta’ San Ġużepp Ħaddiem. Din inħadmet f’Ortisei, raħal ħdejn Bolzano, mill-iskultur Vincenzo Moroder fuq disinn tal-Kavallier Emvin Cremona. Is-somma meħtieġa kienet ta' 500 lira. Il-pedestall tal-vara, tal-istess disinjatur, iżżanżan fl-1983 u b'kollox sewa 4,000 lira. Din il-vara tinħareġ proċessjonalment nhar l-1 ta' Mejju ta' kull sena.

bottom of page