STATWA TITULARI

Fis-27 ta’ Ġunju 1971 saret għall-ewwel darba l-festa titulari ta’ San Ġużepp Ħaddiem bi statwa miġjuba mill-parroċċa ta' San Ġwann. Fit-tieni festa li saret, jiġifieri nhar is-6 ta' Ġunju 1972, iżżanżnet il-vara tal-injam ta’ San Ġużepp Ħaddiem. Din inħadmet f’Ortisei, raħal ħdejn Bolzano, mill-iskultur Vincenzo Moroder fuq disinn tal-Kavallier Emvin Cremona. Is-somma meħtieġa kienet ta' 500 lira. Il-pedestall tal-vara, tal-istess disinjatur, iżżanżan fl-1983 u b'kollox sewa 4,000 lira. Din il-vara tinħareġ proċessjonalment nhar l-1 ta' Mejju ta' kull sena.

INDIRIZZ

+35621483245

 

71, Triq Bwieraq
Birkirkara, BKR 1212

 

parrocca.birkirkara.sg@maltadiocese.org

ĦINIJIET
TAL-QUDDIES

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 6:30am; 7:45am; 5pm (minn Ottubru sa Ġunju) ;

6:30pm (minn Lulju sa Settembru)
 

Is-Sibt: 6:30am; 7:45am; 5:00pm;

6:30pm
 

Il-Ħadd: 6:30am; 9:00am; 11:00am;

6:30pm 

© Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem 2017