ĊENTRU TAD-DUTTRINA

Il-katekiżmu fiċ-ċentru parrokkjali jsir it-Tlieta u l-Ħamis fil-5.00pm. Is-sena kateketika tibda fil-ġimgħa li tibda s-sena skolastika. Tfal li għalqu l-5 snin jistgħu jattendu għal-katekiżmu bi preparazzjoni għas-sagramenti u biex jiġu ffurmati fil-fidi nisranija. Barra miċ-ċentru parrokkjali, fil-parroċċa jagħtu servizz ta' katekiżmu l-M.U.S.E.U.M. tal-bniet u l-M.U.S.E.U.M. tas-subien.

INDIRIZZ

+35621483245

 

71, Triq Bwieraq
Birkirkara, BKR 1212

 

parrocca.birkirkara.sg@maltadiocese.org

ĦINIJIET
TAL-QUDDIES

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 6:30am; 7:45am; 5pm (minn Ottubru sa Ġunju) ;

6:30pm (minn Lulju sa Settembru)
 

Is-Sibt: 6:30am; 7:45am; 5:00pm;

6:30pm
 

Il-Ħadd: 6:30am; 9:00am; 11:00am;

6:30pm 

© Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem 2017