KUMMISSJONI ĦIDMA SOĊJALI

Il-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali twaqqfet fis-sena 2008, bil-għan li tgħin lill-Parroċċa biex toganizza attivitajiet soċjali għall-parruċċani u l-ħbieb.

 

Din il-Kummissjoni torganizza diversi attivitajiet matul is-sena kollha, ewlenin fosthom l-attivitajiet li jittellgħu fi żmien il-Karnival, fil-festa titulari, fis-sajf u fil-Milied.L-attivitajiet, li jinkludu fost l-oħrajn ikliet, festini, BBQs u ħarġiet, ikunu immirati għall-familja kollha.

 

Taħt din il-Kummissjoni jaqa’ wkoll il-Grupp tan-Nisa tal-Parroċċa, liema grupp jieħu ħsieb jipprepara u jbiegħ ħelu skond l-istaġun, kif ukoll jorganizza lotteriji varji matul is-sena, kif ukoll is-Sotto-Kummissjoni Lejla Maltija, li tieħu ħsieb l-organizzazzjoni tal-Lejla Maltija fi żmien il-festa.

 

Barra minn hekk, membri mill-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali jifformaw parti mill-Kummissjoni Attivitajiet, imwaqqfa mill-Kunsill Lokali ta’ Birkirkara, flimkien ma’ għaqdiet oħra Karkariżi.B’hekk il-Parroċċa għandha wkoll leħen f’dak li għandu x’ jaqsam mal-organizzazzjoni ta’ attivitajiet għall-għaqdiet mill-Kunsill Lokali.

 

Il-fondi miġbura mill-organizzazzjoni ta’ kull attivita, imorru direttament b’risq il-ħidma tal-Parroċċa.Għaldaqstant, minbarra l-kontribuzzjoni mill-lat soċjali, din il-Kummissjoni tgħin ukoll mill-lat finanzjarju, sabiex il-Parroċċa tkun tista’ ssib il-fondi neċessarji biex tibqa’ għaddejja bil-ħidma tagħha.

 

Membri fil-Kummissjoni:

 

Ir-Rev. Kappillan Dun Charlon Muscat

Is-Sinjura Doris Borg

Is-Sur Maurizio Gauci

Is-Sur Clayton J. Mifsud

Is-Sur Joe Valletta

 

Email: attivitajiet.sgh@gmail.com

INDIRIZZ

+35621483245

 

71, Triq Bwieraq
Birkirkara, BKR 1212

 

parrocca.birkirkara.sg@maltadiocese.org

ĦINIJIET
TAL-QUDDIES

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 6:30am; 7:45am; 5pm (minn Ottubru sa Ġunju) ;

6:30pm (minn Lulju sa Settembru)
 

Is-Sibt: 6:30am; 7:45am; 5:00pm;

6:30pm
 

Il-Ħadd: 6:30am; 9:00am; 11:00am;

6:30pm 

© Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem 2017