top of page

GRIŻMA TAL-ISQOF

Is-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof jingħata lit-tfal li jagħlqu tnax-il sena f’dik is-sena, lejn l-aħħar parti ta’ Ottubru.

Biex persuna tirċievi dan is-sagrament trid tipperżenta ċ-ċertifikat tal-magħmudija. Jekk il-familja toqgħod barra t-territorju ta’ San Ġużepp Ħaddiem, jridu jġibu permess mingħand il-kappillan fejn joqgħodu u wara li juru, permezz ta' ċertifikat, li t-tifel/tifla tagħhom jkun attenda  regolarment għall-katekiżmu.

Il-parrinu/a jrid iġibu permess mill-parroċċa tagħhom u jmorru personalment għaliha.

bottom of page