Is-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof jingħata lit-tfal li jagħlqu tnax-il sena f’dik is-sena, lejn l-aħħar parti ta’ Ottubru.

Biex persuna tirċievi dan is-sagrament trid tipperżenta ċ-ċertifikat tal-magħmudija. Jekk il-familja toqgħod barra t-territorju ta’ San Ġużepp Ħaddiem, jridu jġibu permess mingħand il-kappillan fejn joqgħodu u wara li juru, permezz ta' ċertifikat, li t-tifel/tifla tagħhom jkun attenda  regolarment għall-katekiżmu.

Il-parrinu/a jrid iġibu permess mill-parroċċa tagħhom u jmorru personalment għaliha.

GRIŻMA TAL-ISQOF

INDIRIZZ

+35621483245

 

71, Triq Bwieraq
Birkirkara, BKR 1212

 

parrocca.birkirkara.sg@maltadiocese.org

ĦINIJIET
TAL-QUDDIES

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 6:30am; 7:45am; 5pm (minn Ottubru sa Ġunju) ;

6:30pm (minn Lulju sa Settembru)
 

Is-Sibt: 6:30am; 7:45am; 5:00pm;

6:30pm
 

Il-Ħadd: 6:30am; 9:00am; 11:00am;

6:30pm 

© Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem 2017