top of page

GRUPPI ADOLEXXENTI

L-għan ta' dan il-grupp hu li jgħin lill-adolexxenti jikbru fl-għarfien tagħhom infushom, jgħinhom jagħrfu kif jintegraw ma' oħrajn, u kif jikbru fir-relazzjoni tagħhom ma' Alla. B'laqgħat u attivitajiet immirati għalihom l-adolexxenti jitħarġu kif ikunu mexxejja għaqlija u persuni ta' valuri sodi.

L-adolexxenti ta' 13 sa 18-il sena jiltaqgħu ċ-Ċentru Parrokkjali kull nhar ta' Ġimgħa fis-7.15pm.

bottom of page