GRUPPI ADOLEXXENTI

L-għan ta' dan il-grupp hu li jgħin lill-adolexxenti jikbru fl-għarfien tagħhom infushom, jgħinhom jagħrfu kif jintegraw ma' oħrajn, u kif jikbru fir-relazzjoni tagħhom ma' Alla. B'laqgħat u attivitajiet immirati għalihom l-adolexxenti jitħarġu kif ikunu mexxejja għaqlija u persuni ta' valuri sodi.

L-adolexxenti ta' 13-il sena jiltaqgħu ċ-Ċentru Parrokkjali kull nhar ta' Ġimgħa fis-7.30pm waqt li dawk ta' akbar minn 13-il sena jiltaqgħu nhar ta' Erbgħa fis-7.15pm fiċ-Ċentru wkoll.

INDIRIZZ

+35621483245

 

71, Triq Bwieraq
Birkirkara, BKR 1212

 

parrocca.birkirkara.sg@maltadiocese.org

ĦINIJIET
TAL-QUDDIES

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 6:30am; 7:45am; 5pm (minn Ottubru sa Ġunju) ;

6:30pm (minn Lulju sa Settembru)
 

Is-Sibt: 6:30am; 7:45am; 5:00pm;

6:30pm
 

Il-Ħadd: 6:30am; 9:00am; 11:00am;

6:30pm 

© Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem 2017