top of page

QRAR

Matul il-ġimgħa, il-Qrar jiġi amministrat qabel u wara kull Quddiesa fis-sagristija jew fil-knisja stess.

Ikun hemm konfessuri għall-Qrar fil-Knisja nhar ta’ Sibt mill-16:30 p.m. sas-19:00 p.m. u nhar ta’ Ħadd mis-6:30am sal-11.30am u mill-16:30 p.m. sas-19:.00 p.m. 

Kull l-ewwel ġimgħa tax-xahar bejn id-9:00am u l-10:00am ikun hemm servizz ta’ qrar.

Ta’ min jiftakar li l-Qrar huwa Sagrament importanti daqs l-oħrajn u ghalhekk nahsbu kmieni ghalih. Għalhekk jixraq li nagħtuh ukoll il-ħin tiegħu, jekk jista’ jkun mhux waqt il-Quddiesa tas-Sibt jew tal-Ħadd. Barra minn hekk niftakru wkoll li l-Qassis qabel jiċċelebra l-Quddiesa jkun irid ftit ħin biex iħejji ruħu, għalhekk m’għandniex nidħlu fis-Sagristija biex inqerru eżatt qabel tibda l-quddiesa.

bottom of page