Matul il-ġimgħa, il-Qrar jiġi amministrat qabel u wara kull Quddiesa fis-sagristija jew fil-knisja stess.

Ikun hemm konfessuri għall-Qrar fil-Knisja nhar ta’ Sibt mill-4.30 p.m. sas-7.00 p.m. u nhar ta’ Ħadd mis-6.30am sal-11.30am u mill-4.30 p.m. sas-7.00 p.m. 

Kull l-ewwel ġimgħa tax-xahar bejn id-9.00am u l-10.00am ikun hemm servizz ta’ qrar.

Ta’ min jiftakar li l-Qrar huwa Sagrament importanti daqs l-oħrajn u ghalhekk nahsbu kmieni ghalih. Għalhekk jixraq li nagħtuh ukoll il-ħin tiegħu, jekk jista’ jkun mhux waqt il-Quddiesa tas-Sibt jew tal-Ħadd. Barra minn hekk niftakru wkoll li l-Qassis qabel jiċċelebra l-Quddiesa jkun irid ftit ħin biex iħejji ruħu, għalhekk m’għandniex nidħlu fis-Sagristija biex inqerru eżatt qabel tibda l-quddiesa.

QRAR

INDIRIZZ

+35621483245

 

71, Triq Bwieraq
Birkirkara, BKR 1212

 

parrocca.birkirkara.sg@maltadiocese.org

ĦINIJIET
TAL-QUDDIES

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 6:30am; 7:45am; 5pm (minn Ottubru sa Ġunju) ;

6:30pm (minn Lulju sa Settembru)
 

Is-Sibt: 6:30am; 7:45am; 5:00pm;

6:30pm
 

Il-Ħadd: 6:30am; 9:00am; 11:00am;

6:30pm 

© Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem 2017