Dan il-il-grupp, li hu miftuħ għal kulħadd, jorganiżża laqgħat ta’ interess għal kulħadd fuq suġġetti varji. Diversi mistednin u kelliema jkellmu l-grupp fuq suġġetti li jgħoddu għal-ħajja ta’ kuljum. Minn ġimgħa għall-oħra, saċerdot jispjega l-vanġelu tal-Ħadd li jkun imiss u l-grupp jitlob flimkien u jaqsam kif il-vanġelu ikun laqtu b’mod personali. Dan il-mument jibda’ bil-qari tal-vanġelu tal-Ħadd u l-grupp jkun jista’ jsessaq id-diffikultajiet li jkollu fuq il-qari. Is-saċerdot jispjega il-vanġelu u flimkien niddiskutu kid dan jgħodd għall-ħajja ta’ kuljum. Dan il-grupp jgħin fil-formazzjoni umana tal-membri kif ukoll fil-ħajja spiritwali tagħhom.

 

Il-grupp jiltaqa’ kull nhar ta’ Tlieta fid-9.30am fiċ-Ċentru Parrokkjali​. Biex persuna tissieħeb fil-grupp, kull ma trid tagħmel hi li tibda tiġi għall-laqgħat tal-grupp.

 

Contact person: Doris Borg

borgsent@onvol.net / 21495736 / 79900897

GRUPP FORMAZZJONI

TAL-LITURĠIJA TAL-ĦADD

INDIRIZZ

+35621483245

 

71, Triq Bwieraq
Birkirkara, BKR 1212

 

parrocca.birkirkara.sg@maltadiocese.org

ĦINIJIET
TAL-QUDDIES

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 6:30am; 7:45am; 5pm (minn Ottubru sa Ġunju) ;

6:30pm (minn Lulju sa Settembru)
 

Is-Sibt: 6:30am; 7:45am; 5:00pm;

6:30pm
 

Il-Ħadd: 6:30am; 9:00am; 11:00am;

6:30pm 

© Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem 2017