GRIŻMA TAL-MORDA

Is-Sagrament tal-Griżma tal-Morda jingħata lil min jitolbu skond il-ħtieġa.