top of page

TQARBIN

L-Ewwel Tqarbina tingħata lit-tfal li jkunu jagħlqu s-seba’ snin f’dik is-sena, fl-aħħar Ħadd ta’ April.

It-Tqarbin lill-morda fi djarhom isir darba fil-ġimgħa u nhar ta’ Ħadd jew fil-festi ta’ l-obbligu mill-ministri straordinarji tat-tqarbin. U fl-ewwel Ġimgha tax-xahar minn xi ħadd mill-qassisin.

Min ikun jixtieq jirċievi t-tqarbin id-dar, jista’ jkellem lil xi ħadd mill-qassisin jew mill-ministri straordinarji tat-tqarbin. Dak li jkun jista’ wkoll jibagħat jgħarrafna permezz tal-kuntatt f’dan is-sit stess.

bottom of page