L-Ewwel Tqarbina tingħata lit-tfal li jkunu jagħlqu s-seba’ snin f’dik is-sena, fl-aħħar Ħadd ta’ April.

It-Tqarbin lill-morda fi djarhom isir darba fil-ġimgħa u nhar ta’ Ħadd jew fil-festi ta’ l-obbligu mill-ministri straordinarji tat-tqarbin. U fl-ewwel Ġimgha tax-xahar minn xi ħadd mill-qassisin.

Min ikun jixtieq jirċievi t-tqarbin id-dar, jista’ jkellem lil xi ħadd mill-qassisin jew mill-ministri straordinarji tat-tqarbin. Dak li jkun jista’ wkoll jibagħat jgħarrafna permezz tal-kuntatt f’dan is-sit stess.

TQARBIN

INDIRIZZ

+35621483245

 

71, Triq Bwieraq
Birkirkara, BKR 1212

 

parrocca.birkirkara.sg@maltadiocese.org

ĦINIJIET
TAL-QUDDIES

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 6:30am; 7:45am; 5pm (minn Ottubru sa Ġunju) ;

6:30pm (minn Lulju sa Settembru)
 

Is-Sibt: 6:30am; 7:45am; 5:00pm;

6:30pm
 

Il-Ħadd: 6:30am; 9:00am; 11:00am;

6:30pm 

© Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem 2017