top of page

GRUPP ROMOL

Dan il-grupp jilqa’ fih persuni romol ta’ kull età. Il-grupp jorganizza laqgħa fix-xahar għar-romol kollha irġiel u nisa, attivitajiet soċjali bħal fi żmien ill-Milied, u quddiesa għall-erwieħ tal-irġiel / nisa mejta tal-membri.  Dan il-grupp hu ta’ għajnuna biex il-persuni romol iqattgħu ftit ħin flimkien.


Il-grupp jiltaqa’ kull l-ewwel Tnejn tax-xahar mis-17:45pm – 19:00pm fiċ-Ċentru Parrokkjali.


Contact persons: Fr. Joe Borg jew is-Sur John Sammut

parrocca.b'kara.sg@maltadiocese.org

bottom of page