GRUPP ROMOL

Dan il-grupp jilqa’ fih persuni romol ta’ kull età. Il-grupp jorganizza laqgħa fix-xahar għar-romol kollha irġiel u nisa, attivitajiet soċjali bħal fi żmien ill-Milied, u quddiesa għall-erwieħ tal-irġiel / nisa mejta tal-membri.  Dan il-grupp hu ta’ għajnuna biex il-persuni romol iqattgħu ftit ħin flimkien.


Il-grupp jiltaqa’ kull l-ewwel Tnejn tax-xahar mis-7pm – 8.30pm fiċ-Ċentru Parrokkjali.


Contact persons: Fr. Anthony Fitzpatrick jew is-Sur John Sammut

parrocca.b'kara.sg@maltadiocese.org

INDIRIZZ

+35621483245

 

71, Triq Bwieraq
Birkirkara, BKR 1212

 

parrocca.b'kara.sg@maltadiocese.org

ĦINIJIET
TAL-QUDDIES

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 6:30am; 7:45am; 4:30pm (minn Ottubru sa Ġunju) ;

7pm
 

Is-Sibt: 6:30am; 7:45am; 5:00pm;

7pm
 

Il-Ħadd: 6:30am; 9:00am; 11:00am;

5:00pm; 6:30pm (minn Lulju sa Settembru,

filgħaxija quddiesa waħda biss fis-7pm)

© Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem 2017