FUNERALI

Fil-Knisja Parrokkjali: mit-Tnejn sas-Sibt fit-8.30 am jew fis-2.30 pm. 

Ikkuntattjaw lill-Kappillan (99017000).

 

Għall-funerali fis-Santwarju ta’ Santa Tereża, kellmu lill-Pirjol (21442858).

INDIRIZZ

+35621483245

 

71, Triq Bwieraq
Birkirkara, BKR 1212

 

parrocca.birkirkara.sg@maltadiocese.org

ĦINIJIET
TAL-QUDDIES

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 6:30am; 7:45am; 5pm (minn Ottubru sa Ġunju) ;

6:30pm (minn Lulju sa Settembru)
 

Is-Sibt: 6:30am; 7:45am; 5:00pm;

6:30pm
 

Il-Ħadd: 6:30am; 9:00am; 11:00am;

6:30pm 

© Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem 2017