top of page

KUNSILL EKONOMIKU

Dan il-Kunsill jagħti pariri lill-Kappillan dwar is-sitwazzjoni ekonomika tal-parroċċa bil-għan li l-ispejjeż li jsiru ikunu sostenibbli u ma jintefgħux piżijiet żejda fuq il-komunita' parrokkjali.

Kappillan Fr. Charlon Muscat

Tarcisio Vella

Geoffrey Bezzina

Ġorġ Cilia

bottom of page