top of page

KUNSILL EKONOMIKU

Dan il-Kunsill jagħti pariri lill-kappillan dwar is-sitwazzjoni ekonomika tal-parroċċa bil-għan li l-ispejjeż li jsiru ikunu sostenibbli u ma jintefgħux piżijiet żejda fuq il-komunitaaaa parrokkjali

Kappillan

Tarcisio Vella

Jeffrey Bezzina

Ġorġ Cilia

bottom of page