KUNSILL EKONOMIKU

Dan il-Kunsill jagħti pariri lill-kappillan dwar is-sitwazzjoni ekonomika tal-parroċċa bil-għan li l-ispejjeż li jsiru ikunu sostenibbli u ma jintefgħux piżijiet żejda fuq il-komunitaaaa parrokkjali

Kappillan

Tarcisio Vella

Jeffrey Bezzina

Ġorġ Cilia

INDIRIZZ

+35621483245

 

71, Triq Bwieraq
Birkirkara, BKR 1212

 

parrocca.birkirkara.sg@maltadiocese.org

ĦINIJIET
TAL-QUDDIES

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 6:30am; 7:45am; 5pm (minn Ottubru sa Ġunju) ;

6:30pm (minn Lulju sa Settembru)
 

Is-Sibt: 6:30am; 7:45am; 5:00pm;

6:30pm
 

Il-Ħadd: 6:30am; 9:00am; 11:00am;

6:30pm 

© Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem 2017