top of page
received_218797394115000.jpeg

GRUPP FRATELLI

Il-Grupp tal-Fratelli huwa magħmul minn diversi persuni differenti, kemm adulti kif ukoll żgħażagħ li huma midħla sew u involuti fil-parroċċa tagħna.  

 

Apparti  s-servizz li joffru bħala Fratelli fil-purċissjonijet tal-parroċċa, dawn ukoll jiġu mistiedna jipparteċipaw f' festi ta' parroċċi oħra madwar Malta.

Dawn huma l-Fratellanzi li nsibu fil-Parroċċa tagħna:

  • Fratellanza Tal-Vjatku

  • Fratellanza Tad-Duluri

  • Fratellanza Ta' San Ġużepp

  • Fratellanza Tar-Rużarju

  • Fratellanza Tas-Sagrament

Fil-Festa ta' għeluq il-50 sena ta' minn mindu l-knisja tagħna saret parroċċa, il-Fratellanza ta' San Ġużepp żanżnet Surġentina u muzzetti ġodda kif ukoll Standard ġdid.

Kull min jixtieq jissieħeb mal-Grupp tal-Fratelli jibgħat messaġġ privat fuq il-paġna tal-parroċċa jew ikellem lill-Kappilan Fr. Charlon Muscat.

bottom of page