LEĠJUN TA' MARIJA

Il-Leġjun ta' Marija ġie mwaqqaf fi ħdan il-Knisja biex iqaddes lill-membri tiegħu permezz tat-talb u l-ħidma appostolika. Il-grupp jiltaqa' fil-parroċċa nhar ta’ Erbgħa mis-6:00 pm sas-7:00 pm.

Għal aktar tagħrif ikkuntattja lil David Pace Ross (7943-2843) jew lil John Ellis (9923-2876).

INDIRIZZ

+35621483245

 

71, Triq Bwieraq
Birkirkara, BKR 1212

 

parrocca.b'kara.sg@maltadiocese.org

ĦINIJIET
TAL-QUDDIES

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 6:30am; 7:45am; 4:30pm (minn Ottubru sa Ġunju) ;

7pm
 

Is-Sibt: 6:30am; 7:45am; 5:00pm;

7pm
 

Il-Ħadd: 6:30am; 9:00am; 11:00am;

5:00pm; 6:30pm (minn Lulju sa Settembru,

filgħaxija quddiesa waħda biss fis-7pm)

© Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem 2017