top of page

KUMMISSJONI FAMILJA

Il-Kummissjoni Parrokkjali Familja (KPF) twaqqfet fl-2005.  L-għan prinċipali tal-Kummissjoni hu li twettaq ħidma fost il-familji fil-Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem.  Il-membri tal-KPF huma ħames koppji u saċerdot, li hu d-direttur spiritwali tal-Kummissjoni.  Mill-bidu tat-twaqqif tal-KPF, saret enfasi li l-membri tagħha jeħtieġ jirċievu formazzjoni spiritwali. Din hi waħda mill-ħidmiet tas-saċerdot fil-Kummissjoni.

Minbarra l-laqgħat regolari ta' darba f'xahar, il-KPF twettaq diversi ħidmiet:

  • Żjarat lill-familji li jkunu se jippreżentaw tarbija għall-magħmudija - hawn, is-saċerdot flimkien ma' koppja mill-Kummissjoni, jispjegaw ir-rit tal-magħmudija lill-ġenituri u parrini, kif ukoll iħeġġu sabiex it-tarbija titrabba f'ambjent u b'valuri nsara;

  • Seminars għall-ġenituri flimkien mat-tfal tagħhom li se jersqu għall-Ewwel Tqarbina u għall-Griżma tal-Isqof - isiru żewġ seminars kull sena għal kull kategorija;

  • Laqgħat ta’ formazzjoni għall-koppji;

  • Eżerċizzi għall-koppji fi żmien ir-Randan;

  • Quddies bit-tema tal-familja fi żmien il-festa - jiġu ċċelebrati anniversarji speċjali taż-żwieġ ta' koppji fil-parroċċa.

 

Il-KPF qiegħda tippjana ħidmiet oħra għall-futur biex ittejjeb is-servizzi lejn il-familji fil-Parroċċa.

 

Membri fil-Kummissjoni:

 

Fr. Joe Borg

Maria u Martin Conrad

Graziella u Tony Gatt

Maria u Godwin Attard

George u Therese Pulo

bottom of page