KUMMISSJONI FORMAZZJONI NISRANIJA

Li tkun taf lil xi ħadd huwa ferm differenti milli tkun taf jew smajt fuq xi ħadd. Ix-xewqa tal-Parroċċa hija li l-membri kollha tagħha jkollhom l-opportunità li jsiru jafu dejjem iktar lil Ġesù, lill-Knisja ... L-għan tal-Kummissjoni Formazzjoni Nisranija (il-KFN) huwa li tiskopri dawn l-opportunitajiet skont is-sinjali taż-żminijiet, tgħin lill-Parroċċa tilħaq lill-membri kollha tagħha u toffri formazzjoni nisranija kemm lil dawk qrib tagħha kif ukoll lil dawk li birdu mill-Fidi tagħhom jew saħansitra warrbu lil Kristu mill-ħajja tagħhom.

Fil-bidu tal-Avvent u tar-Randan il-KFN torganizza laqgħat ta’ riflessjoni fuq temi diversi li jgħinuna nidħlu fina nfusna u niġġeddu fil-Fidi tagħna.

Il-KFN ħadmet fuq il-ktejjeb ‘Jiena Nemmen’ fl-okkażjoni tas-Sena tal-Fidi u sensiela ta’ taħditiet mill-Predikazzjoni Dumnikana matul il-Sena Ġublew tal-Ħniena. Taħdem ukoll biex il-ħajja tal-Parroċċa tasal permezz tal-Website u l-Facebook page tal-istess Parroċċa.

Il-KFN issegwi mill-qrib il-gruppi li jiltaqgħu matul is-sena biex jiddiskutu aspetti mill-Fidi li jmissu l-ħajja tagħna ta’ kuljum u twassal informazzjoni dwar tagħlim u korsijiet li jsiru fi ħdan il-Parroċċa, fl-unità ta’ B’Kara jew fuq livell Djoċesan.

Membri tal-Kummissjoni:

 

Il-Kappillan Fr Charlon Muscat

Mario Falzon (Chairperson)

Patricia Zammit Mangion (Segretarja)- pzm18@yahoo.co.uk

David Pace Ross

Rita Gatt