KUNSILL PASTORALI PARROKKJALI

Il-Kunsill Pastorali Parrokkjali (KPP) huwa kunsill konsultattiv, imwaqqaf bil-għan li jagħti parir lill-Kappillan tal-ġurnata dwar diversi materji li jirrigwardjaw il-Parroċċa, b’mod speċjali f’dak li jirrigwardja l-pastorali.

 

Il-KPP hu kompost minn rappreżentanti mill-kummissjonijiet u l-għaqdiet parrokkjali, flimkien mal-Presbiterju Parrokkjali, il-Pirjol tal-Komunità tal-Patrijiet Tereżjani fil-Parroċċa, u rappreżentanti miż-żoni tal-bypass u l-wied. Huwa amministrat mill-Moderatur u s-Segretarju, bil-Kappillan jassumi r-rwol ta’ President.

 

Il-KPP jinħatar b’mandat ta’ tliet snin u jiġi awtomatikament xolt f’każ ta’ bidla fil-Kappillan. Normalment il-Kunsill jiltaqa’ fiċ-Ċentru Parrokkjali kull tielet Tlieta ta’ kull xahar.

Contact Person: Kappillan

 

INDIRIZZ

+35621483245

 

71, Triq Bwieraq
Birkirkara, BKR 1212

 

parrocca.birkirkara.sg@maltadiocese.org

ĦINIJIET
TAL-QUDDIES

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 6:30am; 7:45am; 5pm (minn Ottubru sa Ġunju) ;

6:30pm (minn Lulju sa Settembru)
 

Is-Sibt: 6:30am; 7:45am; 5:00pm;

6:30pm
 

Il-Ħadd: 6:30am; 9:00am; 11:00am;

6:30pm 

© Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem 2017