top of page

KUNSILL PASTORALI PARROKKJALI

Il-Kunsill Pastorali Parrokkjali (KPP) huwa kunsill konsultattiv, imwaqqaf bil-għan li jagħti parir lill-Kappillan tal-ġurnata dwar diversi materji li jirrigwardjaw il-Parroċċa, b’mod speċjali f’dak li jirrigwardja l-pastorali.

 

Il-KPP hu kompost minn rappreżentanti mill-kummissjonijiet u l-għaqdiet parrokkjali, flimkien mal-Presbiterju Parrokkjali, il-Pirjol tal-Komunità tal-Patrijiet Tereżjani fil-Parroċċa, u rappreżentanti miż-żoni tal-bypass u l-wied. Huwa amministrat mill-Moderatur u s-Segretarju, bil-Kappillan jassumi r-rwol ta’ President.

 

Il-KPP jinħatar b’mandat ta’ tliet snin u jiġi awtomatikament xolt f’każ ta’ bidla fil-Kappillan. Normalment il-Kunsill jiltaqa’ fiċ-Ċentru Parrokkjali kull tielet Tlieta ta’ kull xahar.

Contact Person: Kappilan

 

bottom of page