KUMMISSJONI FESTI ESTERNI

Il-Kummisjoni Festi Esterni tieħu ħsieb l-erba’ festi tal-parroċċa li huma: festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem, Corpus Christi, festa tal-Madonna tar-Ruzarju u l-festas tal-Madonna tad-Duluri. Dan ix-xogħol jinkludi l-preparamenti tat-tiżjin tal-knisja u kif ukoll fuq barra fit- toroq minn fejn tkun se tgħaddi l-purċissjoni. Barra minn hekk tieħu ħsieb l-armar fi żmien il-Milied u l-armar fi żmien ir-Randan u l-Ġimgħa Mqaddsa  kif ukoll ta’ funzjonijiet jew ċelebrazzjonijiet liturġiċi.

Taħtha jaqaw żewġ gruppi: il-grupp armar li jagħmel xogholijiet li jkun hemm bżonn biex jitħejjew il-festi u l funzjonijiet liturġiċi; u l-għaqda tal-wirjiet li ttella’ żewġ wirjiet fis-sena- waħda fi żmien l-Ġimgħa Mqaddsa u oħra fi Żmien il-Milied u ġieli tellgħet xi wirja f’ okkażjonijiet speċjali bħal meta l-parroċċa għalqet 40 sena.

Il-Kummissjoni Festi Esterni taħdem ħafna fil-qrib mal-Kummissjoni Liturġija.

 

Membri fil-Kummissjoni:

Il-Kappillan Fr Charlon Muscat

Paul Mifsud

Maurizio Gauci - demauro@maltanet.net - 9982 5858 

INDIRIZZ

+35621483245

 

71, Triq Bwieraq
Birkirkara, BKR 1212

 

parrocca.birkirkara.sg@maltadiocese.org

ĦINIJIET
TAL-QUDDIES

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 6:30am; 7:45am; 5pm (minn Ottubru sa Ġunju) ;

6:30pm (minn Lulju sa Settembru)
 

Is-Sibt: 6:30am; 7:45am; 5:00pm;

6:30pm
 

Il-Ħadd: 6:30am; 9:00am; 11:00am;

6:30pm 

© Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem 2017