KUMMISSJONI LITURĠIJA

Il-Kummissjoni Liturġija taħdem biex tipprepara għaċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi li jsiru fi-ħdan il-parroċċa. L-għan tal-Kummissjoni Liturġija hu li l-komunita’ tiċċelebra b’mod ħaj il-liturġija, l-għaqda tagħna m’Alla u ma’ xulxin. Flimkien mall-kappillan niltaqghu kull xahar sabiex niddiskutu, nippjanaw u nippreparaw għaċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi li jsiru fil-parroċċa, inkluż il-quddies tal-Ħdud u l-festi, l-Avvent, in-Novena tal-Milied, il-Velja tal-Milied, ir-Randan, il-festa tad-Duluri, il-Ġimgha Mqaddsa, Corpus Christi u l-Festa tal-Madonna tar-Rużarju.

Il-Kummissjoni Liturġija torganiżża wkoll laqgħat ta formazzjoni għall-animaturi tal-quddies, għal-letturi u għal-ministri tat-Tqarbin. Impenjati wkoll biex insaħħu il-liturġija tat-tfal f’ċerti quddies tas-Sibt filgħaxija u tal-Ħadd filgħodu, kif ukoll li nsaħħu l-esperjenza tal-liturġija animata bi stil żgħażugħ.

 

Membri fil-Kummissjoni:

Il-Kappillan Fr Charlon Muscat

Godwin Grima (chairperson)

Carmen Zammit (segretarja) - carmenz@maltanet.net

Mario Schiavone (ushers)

Patricia Degabriele (kor)

Doris Pollacco (letturi, animaturi)

Maurizio Gauci (Kummissjoni Festa)

Bernard Grima (tiżjin/ambjent)

INDIRIZZ

+35621483245

 

71, Triq Bwieraq
Birkirkara, BKR 1212

 

parrocca.birkirkara.sg@maltadiocese.org

ĦINIJIET
TAL-QUDDIES

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 6:30am; 7:45am; 5pm (minn Ottubru sa Ġunju) ;

6:30pm (minn Lulju sa Settembru)
 

Is-Sibt: 6:30am; 7:45am; 5:00pm;

6:30pm
 

Il-Ħadd: 6:30am; 9:00am; 11:00am;

6:30pm 

© Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem 2017